Home

Welkom op de website van Monique Waslander, GZ-psycholoog/ Cognitief gedragstherapeut VGCt

Op dit moment is de wachttijd ongeveer 4 maand (update begin januari). Neem gerust contact op voor de opties.

Over mij

Sinds 2004 werk ik als psycholoog in verschillende settingen. Ik heb onderzoek gedaan maar ben vooral bezig gegaan met therapie geven. De laatste jaren ben ik bedreven geraakt in werk- en traumagerelateerde problematiek. De redenen waarom mensen uitvallen zijn zeer uiteenlopend. Stress, burnout, maar ook angsten, nare gebeurtenissen en conflicten kunnen hieraan ten grondslag liggen. Ik werk samen met mijn cliënten aan bewustwording en verandering. Waar gaat het mis? Wat kan er anders? Wat wíl iemand anders? Wat moet het doel zijn? En hoe werken we daar naartoe? Naast werkgerelateerde problematiek ligt mijn affiniteit bij verwerkingsgerichte therapie middels o.m. het inzetten van EMDR en Brainspotting. Ik werk graag samen met een lichaamsgericht therapeut die mensen middels oefeningen inzicht geeft. Deze combinatie van gesprekstherapie en lichaamsgericht werken geeft mooie en snelle effecten.

Ik vind het inspirerend om met zoveel verschillende mensen te werken, te luisteren naar zijn of haar persoonlijke verhaal en omstandigheden en uitdagend om hierin samen mogelijkheden tot verandering te ontdekken. Maar, we moeten ook niet alles willen psychologiseren. Iedereen heeft zijn gekkigheden en dat is mooi zolang het je niet in de weg gaat zitten. Ik ben vrij direct, analytisch en hou er van om dingen af en toe met een beetje humor te beschouwen. Ik bied in mijn praktijk alleen hulp binnen de basis GGZ. Dit zullen max 12 sessies zijn. 

GZ-psycholoog/ Gedragstherapeut VGCt (BIG reg.nr.: 69913492925) (persoonlijke AGB code 94010524, praktijk code 94063002)

N.B. Momenteel geldt een wachttijd van ca. 3 to 4 maand. Soms kan een kennismaking toch eerder gepland worden. Het is handig om direct bij verwijzing contact te zoeken zodat de wachttijd zo beperkt mogelijk is. 

 

Contracten en tarieven

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract:

 • De Friesland
 • Multizorg
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo. IAK, Aevitae, Caresco
 • ONVZ: PNO zorg, ONVZ, VvAA
 • Eno: Zorgdirect, Holland Zorg, Salland verzekeringen
 • Zorg en Zekerheid
 • DSW
 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis; Achmea; OZF; Interpolis; FBTO; Avero Achmea 
 • Menzis: Menzis, Anderzorg, HEMA
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ (OHRA, Delta Lloyd)
 • VGZ en haar labels

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Prestatie Tarief 2019
Basis ggz Kort (BK) € 522,13
Basis ggz Middel (BM) € 885,01
Basis ggz Intensief (BI) € 1.434,96
Basis ggz Chronisch (BC) € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject € 228,04
Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 114,41

 

Voor overige prestaties, zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers, gelden afzonderlijke maximumtarieven. In 2021 is dit voor:

 • rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 89,65. Dit wordt vergoed door de instantie die de informatie met uw toestemming opvraagt.

Genoemde tarieven betreffen de NZA tarieven (Nederlandse Zorg Autoriteit). Dit zijn de tarieven die ik hanteer. Het tarief bij dat wordt vergoed bij ongecontracteerde zorg is veelal lager. Het deel dat niet vergoed wordt, is de eigen bijdrage die er nog bij komt. 

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht als er bijvoorbeeld geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden, er binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de behandeling dient te worden uitgevoerd in de gespecialiseerde GGZ of de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

Cliënten die de kosten voor hun behandeling zelf willen voldoen (zelfbetalers) betalen een tarief dat in overleg wordt vastgesteld.

Goed om te weten
• Uw ziektekostenverzekering kent een eigen risico dat minimaal op € 385,- per jaar vastgesteld is. Mogelijk heeft u een hoger eigen risico afgesloten ten gunste van een lager maandbedrag. Dit eigen risico wordt o.m. voor psychologische zorg aangesproken. De huisarts valt buiten het eigen risico, evenals de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ).
• Ik stel het op prijs wanneer afspraken meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd. Voor annuleringen binnen dit tijdsbestek wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

 

Werkwijze

Wanneer uw huisarts u verwezen heeft kunt u contact met mij opnemen via mail, app of per telefoon. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin we nagaan wat de reden is dat u hulp zoekt, of ik de juiste persoon ben kijkend naar de problematiek die speelt maar vooral of het contact tussen ons goed is. Gebleken is dat het contact tussen cliënt een therapeut een belangrijke voorspeller is van het al dan niet succesvol zijn van een behandeltraject. Na de kennismaking besluiten we of we verder gaan. Is dat het geval dan heb ik een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Het kennismakingsgesprek zal dan als 1e sessie gelden. Besluit u niet verder te gaan dan wordt voor het gesprek € 70,- in rekening gebracht. Qua afspraakfrequentie gaat mijn voorkeur er naar uit om de eerste paar sessies kort op elkaar te plannen; met anderhalf tot twee weken tussen de sessies. Na een aantal weken kunnen we nagaan of de frequentie gelijk moet blijven of naar beneden kan. Tussen de voorlaatste en laatste sessie zit veelal geruime tijd (6-8 weken) om na te gaan of het effect stand houdt.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Ik probeer een zo groot mogelijke openheid te creëren waarin ook dit soort zaken bespreekbaar zijn. Lukt het echter niet er onderling uit te komen dan kunt u een onafhankelijk klachtenfunctionaris inschakelen. Ik maak gebruik van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP). Daarnaast is het wettelijk tuchtrecht van toepassing op BIG geregistreerde GZ Psychologen. Voor informatie over de procedure en manier van contact opnemen is de klachtenregeling hier te downloaden als pdf bestand.

Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik heldere informatie over hoe ik om ga met uw gegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Download of lees hier de privacyverklaring.

 

Contact

Ik ben te vinden aan de Gorechtkade 2, 9713 CA in Groningen. Bij binnenkomst in het pand waar ‘apotheek’ op staat is een trap die leidt naar een wachtzitje. Daar haal ik mijn cliënten op. Voor het maken van een eerste afspraak ben ik te bereiken via mail, telefoon of app.

E-mail: info@moniquewaslander.nl

Tel: 06-44864504

GGZ kwaliteitsstatuut Monique Waslander

Neem de tekens over