Home

Welkom op de website van Monique Waslander, GZ-psycholoog/ Cognitief gedragstherapeut VGCt

Op dit moment is de duur van de wachttijd langer dan de Treeknorm. De Treeknorm is de maximaal aanvaardbare wachttijd zoals die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is afgesproken. Dit leidt ertoe dat ik momenteel een aanmeldstop heb. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Uw verzekeraar heeft de plicht om te bemiddelen naar een andere zorgaanbieder waar u wel binnen de aangegeven Treeknormen terecht kunt. Ook via de website van de Groninger Psychologen Coöperatie kunt u kijken waar eerder ruimte is. Daarnaast is de website van Kiezen in de GGZ om een zorgaanbieder te kunnen vinden, aan te raden.

Over mij

Sinds 2004 werk ik als psycholoog in verschillende settingen. Ik heb onderzoek gedaan maar ben vooral bezig gegaan met therapie geven. De laatste jaren ben ik bedreven geraakt in werk- en traumagerelateerde problematiek. De redenen waarom mensen uitvallen zijn zeer uiteenlopend. Stress, burnout, maar ook angsten, nare gebeurtenissen en conflicten kunnen hieraan ten grondslag liggen. Ik werk samen met mijn cliënten aan bewustwording en verandering. Waar gaat het mis? Wat kan er anders? Wat wíl iemand anders? Wat moet het doel zijn? En hoe werken we daar naartoe? Naast werk gerelateerde problematiek ligt mijn affiniteit bij verwerkingsgerichte therapie middels o.m. het inzetten van EMDR en Brainspotting. Ik werk graag samen met een lichaamsgericht therapeut die mensen middels oefeningen inzicht geeft. Deze combinatie van gesprekstherapie en lichaamsgericht werken geeft mooie en snelle effecten. Zou deze combinatie passend kunnen zijn dan bespreken we dit. Lichaamsgerichte therapie wordt veelal deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering en loopt naast het traject bij mij.

Ik vind het inspirerend om met zoveel verschillende mensen te werken, te luisteren naar zijn of haar persoonlijke verhaal en omstandigheden en uitdagend om hierin samen mogelijkheden tot verandering te ontdekken. Maar, we moeten ook niet alles willen psychologiseren. Iedereen heeft zijn gekkigheden en dat is mooi zolang het je niet in de weg gaat zitten. Ik ben vrij direct, analytisch en hou er van om dingen af en toe met een beetje humor te beschouwen. Ik bied in mijn praktijk alleen hulp binnen de basis GGZ. Dit houdt in dat we een kort (binnen een jaar) en doelgericht traject aan gaan. 

GZ-psycholoog/ Gedragstherapeut VGCt (BIG reg.nr.: 69913492925) (persoonlijke AGB code 94010524, praktijk code 94063002)

Wat is EMDR?

https://brainspotting.nl/index.php/nl/brainspotting

Cognitieve gedragstherapie (https://www.youtube.com/watch?v=odo6v527jxI)

 

 

Contracten en tarieven

In de regel worden trajecten vergoed vanuit de basisverzekering mits uw huisarts u heeft verwezen en de te leveren zorg onder een te vergoeden codering valt. Uw ziektekostenverzekering kent een eigen risico dat op minimaal € 385,- per jaar vastgesteld is. Mogelijk heeft u een hoger eigen risico afgesloten ten gunste van een lager maandbedrag. Dit eigen risico wordt onder meer voor psychologische zorg aangesproken. De huisarts valt buiten het eigen risico, evenals de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ). Niet alle klachten waarmee iemand zich bij mij meldt worden vergoed door de zorgverzekering. Zo vallen bijvoorbeeld een specifieke fobie (zoals spinnenfobie), burn-out en relatieproblematiek buiten de te vergoeden zorg. Cliënten die de kosten voor hun behandeling zelf willen voldoen, betalen het tarief zoals dat door het NZa is vastgesteld minus 10%. 

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract:

 • De Friesland
 • Multizorg
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo. IAK, Aevitae, Caresco
 • ONVZ: PNO zorg, ONVZ, VvAA
 • Eno: Zorgdirect, Holland Zorg, Salland verzekeringen
 • Zorg en Zekerheid
 • DSW
 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis; Achmea; OZF; Interpolis; FBTO; Avero Achmea 
 • Menzis: Menzis, Anderzorg, HEMA
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ (OHRA, Delta Lloyd)
 • VGZ en haar labels

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Per 1 januari 2022 is het nieuwe financieringsmodel ingevoerd, het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor u houden de veranderingen in dat vanaf 2022 uw eigen risico per sessie zal worden aangesproken en dus ook maandelijks met u wordt verrekend. Ook geldt dat vanaf het nieuwe ZPM eigen risico wordt berekend over de jaren waarin behandelsessies plaatsvinden in tegenstelling tot voorheen: het jaar waarin de behandeling startte. Bij vragen kunt u bij mij of bij uw zorgverzekeraar terecht.

Binnen het ZPM wordt onderscheid gemaakt tussen een behandelcontact en een diagnostiek contact. Onderstaand een overzicht van de meest relevantie codes binnen mijn praktijk.

Prestatiecode

consulttype

Tijdsduur

Tarief

CO0497

Behandeling

Vanaf 45 minuten

120,99

CO0627

Behandeling

Vanaf 60 minuten

143,71

CO0757

Behandeling

Vanaf 75 minuten

176,88

CO0887

Behandeling

Vanaf 90 minuten

216,11

 

 

 

 

CO0432

Diagnostiek

Vanaf 45 minuten

142,31

CO0562

Diagnostiek

Vanaf 60 minuten

163,37

CO0692

Diagnostiek

Vanaf 75 minuten

199,03

CO0822

Diagnostiek

Vanaf 90 minuten

244,07

 

Voor overige prestaties, zoals informatieverstrekking aan bedrijfsartsen, gelden afzonderlijke tarieven die vastgesteld zijn door de Nationale Zorgautoriteit (NZa). Deze worden vergoed door de instantie die de informatie met uw toestemming opvraagt.

 

 

Werkwijze

Wanneer uw huisarts u verwezen heeft kunt u contact met mij opnemen via mail of per telefoon. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin we nagaan wat de reden is dat u hulp zoekt, of ik de juiste persoon ben kijkend naar de problematiek die speelt maar vooral of het contact tussen ons goed is. Dit is namelijk een belangrijke voorspeller van het al dan niet succesvol zijn van een behandeltraject. Na de kennismaking besluiten we of we verder gaan. Het kennismakingsgesprek zal dan als 1e sessie gelden. Qua afspraakfrequentie gaat mijn voorkeur er naar uit om de eerste paar sessies kort op elkaar te plannen; met anderhalf tot twee weken tussen de sessies. Na een aantal weken kunnen we nagaan of de frequentie gelijk moet blijven of naar beneden kan. Tussen de voorlaatste en laatste sessie zit veelal geruime tijd (6-8 weken) om na te gaan of het effect stand houdt.

Ik ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierover kunt u meer vinden onder de kopjes ‘klachten’, ’privacy’ en ‘behandelovereenkomst’.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Ik probeer een zo groot mogelijke openheid te creëren waarin ook dit soort zaken bespreekbaar zijn. Lukt het echter niet er onderling uit te komen dan kunt u een onafhankelijk klachtenfunctionaris inschakelen. Ik maak gebruik van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP). De huidige klachtenfunctionaris is Drs. Piet de Boer. Daarnaast is het wettelijk tuchtrecht van toepassing op BIG geregistreerde GZ Psychologen. Voor informatie over de procedure en manier van contact opnemen kunt u klachtenregeling hier downloaden als pdf bestand.

Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik heldere informatie over hoe ik om ga met uw gegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Download of lees hier de privacyverklaring.

Behandelovereenkomst

Deze kunt u hier downloaden.

 

Contact

Ik ben te vinden aan de Gorechtkade 2, 9713 CA in Groningen. Bij binnenkomst in het pand waar ‘apotheek’ op staat is een trap die leidt naar een wachtzitje. Daar haal ik mijn cliënten op. Voor het maken van een eerste afspraak ben ik te bereiken via mail, telefoon of app.

E-mail: info@moniquewaslander.nl

Tel: 06-44864504

GGZ kwaliteitsstatuut Monique Waslander